• Strategia komunikacji

    Bez odpowiedniej strategii marketing jest jak statek bez sternika – dryfuje bez celu i nie wiadomo, czy gdziekolwiek dopłynie. Pomożemy Ci poukładać działania marketingowe firmy i przygotujemy strategię komunikacji, dzięki której zrealizujesz swoje cele. 

Strategia komunikacji

Usługi

Po co mi strategia

 

Strategia jest jednym z najbardziej wyświechtanych terminów w marketingu. Wszyscy o strategii mówią, ale każdy rozumie ją nieco inaczej. 
 
Sprawy nie ułatwia fakt, że rozróżnić można różne rodzaje strategii: strategia biznesowa różni się od strategii marki, a strategia marketingowa od strategii komunikacji. 
 
Nie wchodząc w książkowe definicje, strategia wyznacza kierunek działań. Określa wizerunek, jaki kształtujemy poprzez całość komunikacji. Zapewnia spójność krótkoterminowych kampanii reklamowych z długoterminowym celem biznesowym firmy. 
 
Prowadzenie działań reklamowych bez strategii jest jak wypływanie na głębokie morze bez kompasu - nie wiesz, w którą stronę płynąć, i ryzykujesz, że niepomyślne wiatry zepchną Cię na mieliznę. 
 

Kto potrzebuje strategii marketingowej?

 

Strategia marketingowa powinna być fundamentem funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku, a jednak wiele firm latami podejmuje różne, spontaniczne działania reklamowe, testując popularne rozwiązania metodą prób i błędów. W efekcie prowadzi to do wielu niespójności i dezinformacji klientów.

 

 

Na przemyślanej strategii marketingowej skorzystają:

 

 

Nowe firmy, które dopiero wchodzą na rynek i szukają swojej niszy. Strategia pomoże im zbudować rozpoznawalność marki i szybko zaistnieć w świadomości potencjalnych odbiorców. 

Istniejące firmy, które już rozpoczęły swoją aktywność, ale nie przekłada się ona na satysfakcjonujące efekty. Strategia pomoże oddzielić trafione pomysły od tych, które niekoniecznie się sprawdzają. 

Firmy z długoletnią tradycją, w których dotychczasowe działania marketingowe stają się niewystarczające. Nowa strategia pomoże odświeżyć wizerunek i lepiej dostosować się do zmieniających się trendów, preferencji nabywców i otoczenia gospodarczego.

Co powinna zawierać strategia komunikacji?

1 

Charakterystyka grup docelowych oraz persony zakupowe

Kto jest Twoim klientem? Do kogo chcesz trafić ze swoją ofertą? Czy Twoim odbiorcą są firmy czy klienci indywidualni? Jakie są ich zainteresowania, preferencje zakupowe, motywacje, wątpliwości i obawy? Działasz lokalnie, regionalnie czy globalnie?

2 

Audyt dotychczasowej komunikacji marki

Jakie narzędzia i kanały komunikacji wykorzystywałeś do tej pory? Jaka była tematyka Twoich wpisów? Jaki był ton tej komunikacji? Jakie formaty treści wykorzystywałeś? Jakie to przyniosło efekty? Które treści cieszą się największą popularnością i dlaczego?  

3 

Audyt komunikacji konkurencji

Kto konkuruje z Tobą o uwagę tych samych odbiorców? Czy konkurencja używa tych samych narzędzi? Czy mówi tym samym językiem lub kodem wizualnym? Co Ci się podoba i nie podoba w komunikacji konkurencji?

4

Stworzenie mapy percepcji

Jaki jest obecny wizerunek Twojej marki? Czym odróżnia się od konkurencji? Gdzie pozycjonuje się komunikacja konkurencji? W którą pójść stronę, aby się wyróżnić?

5 

Rozpisanie piramidy wyróżników marki

Jakie cechy składają się na wizerunek Twojej marki? Jakimi cechami ludzkimi można by ją opisać? Jaki jest oczekiwany sposób myślenia o marce? Jaka jest jej obietnica? 

6 

Sformułowanie big idea

Jaki jest kluczowy przekaz Twojej marki? Co proponuje ona kupującym? Czym ich wabi i zachęca do zakupu?

7 

Określenie “tone of voice”

Jak mówimy, piszemy i rozmawiamy z grupami docelowymi? Jakie jest słownictwo, nacechowanie emocjonalne, długość i struktura wypowiedzi. Jaka jest forma adresowania odbiorcy? Jak komunikowana jest esencja marki?

8 

Wybór narzędzi i kanałów komunikacji a ścieżka doświadczeń klienta

Jakimi kanałami będziesz się komunikować z odbiorcami na różnych etapach ścieżki doświadczeń klienta? Co jest dla nich ważne na każdym etapie?

9 

Wskazanie kontekstów komunikacyjnych

Jaka będzie tematyka i częstotliwość publikowanych treści? Jakie kategorie treści lub cykle tematyczne można wyodrębnić? Jak powinien wyglądać modelowy harmonogram publikacji?

10 

Ustalenie metod mierzenia skuteczności

Jakie są kluczowe parametry, które będziesz monitorować? Jak często będziesz je analizował? Czy objęty przez Ciebie kierunek działań przekłada się na efekty, jakich oczekujesz? Po jakim czasie należy dokonać rewizji strategii?

 

Jak powstaje strategia?

⟼  KROK 1:

Zapoznanie ze strategią biznesową przedsiębiorstwa. Analiza jego wizji, misji, sytuacji rynkowej i sformułowanie celów biznesowych w krótszej i dłuższej perspektywie czasowej.

 KROK 2:

Analiza zasobów. Zapoznanie ze strukturą działu marketingu. Rozmowa z pracownikami działu w celu zbadania istniejących procesów w firmie.

 KROK 3:

Analiza dotychczasowej komunikacji marketingowej. Jakie kanały, w jaki sposób i z jakim skutkiem były wykorzystywane.

 KROK 4:

Analiza komunikacji marketingowej wskazanych konkurentów.

 

 KROK 5:

Opracowanie planu przyszłych działań marketingowych ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych kanałów komunikacji.

 KROK 6:

Przedstawienie wstępnych koncepcji strategii komunikacji Klientowi. Wybór kierunku i omówienie zasobów niezbędnych do realizacji planu.

 KROK 7:

Opracowanie dokumentu „Plan transformacji komunikacji marketingowej” stanowiącego raport przeprowadzonych analiz oraz zbiór rekomendowanych działań dedykowanych Przedsiębiorstwu.

⟼  KROK 8:

Przedstawienie i omówienie dokumentu wraz ze szczegółowym planem wdrożenia uwzględniającym potrzebne zasoby i ramy czasowe.

Ile to trwa i ile kosztuje?

W zależności od wielkości przedsiębiorstwa, głębokości prowadzonych analiz i poziomu skomplikowania proponowanych rozwiązań, proces budowania strategii może potrwać od kilku tygodni do kilku miesięcy. 

 

Koszt: 5,000- 10,000 zł netto. 

 

Wiele małych firm rezygnuje z budowania strategii komunikacji ze względu na koszty. W wielu przypadkach istnieje jednak możliwość pozyskania nawet 80% dofinansowania ze środków unijnych na tego typu usługi doradcze. 

 

Sprawdź, czy Twoja firma może uzyskać dofinansowanie

 

Skontaktuj się z nami