• Promocja
    nowej marki

    Wykorzystanie regionalnych i lokalnych walorów Beskidów
    Czytaj

Klient


Stowarzyszenie "Region Beskidy" powstało w 2000 roku i zrzesza gminy oraz powiaty z województw śląskiego i małopolskiego. Jego celem jest koordynowanie działań związanych z integracją polsko-czesko-słowackiej społeczności lokalnej Euroregionu Beskidy, jak również promocja destynacji turystycznej Beskidy.

Stowarzyszenie uczestniczy w targach turystycznych, realizuje projekty i mikroprojekty transgraniczne, których celem jest podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu, a także kreowanie nowych produktów turystycznych. Współpracuje też przy prowadzeniu serwisu turystycznego www.beskidy.travel.

 

 

 

 

Cel i potrzeba

 

Głównym założeniem było lepsze wykorzystanie regionalnych i lokalnych walorów przyrodniczych oraz kulturowych, a także wzrost rozpoznawalności marki Beskidy.

 

Docelowo działania podjęte w ramach projektu powinny przełożyć się na przyrost ruchu turystycznego zatrzymanie turystów, zarówno krajowych jak i zagranicznych, na dłużej.

 

Pracę rozpoczęliśmy w sytuacji, w której marka Beskidy nie posiadała mediaów społecznościowych. Ich dzaiłania chrakteryzowała się również brakiem spójności komunikacji promującej walory turystyczne całego obszaru Euroregionu Beskidy.

 

 

Rozwiązanie

 

Skupiliśmy się na lepszym wykorzystau regionalnych i lokalnych walorów przyrodniczych i kulturowych, a także wzrostu rozpoznawalności marki Beskidy, co w przyszłości powinno się przełożyć na przyrost ruchu turystycznego oraz wydłużenie pobytów turystów zarówno krajowych jak i zagranicznych.

 

Utworzenie i kompleksowa obsługa agencyjna profilu marki na Facebooku i Instagramie, w tym tworzenie postów i obsługa kampanii reklamowych.

 

 

 

 

Efekty

 

 

 

 

 

Zbudowanie
od podstaw dużej społeczności
 

 

Zasięgi
przekraczające
330 tys.
 

 

Ponad 41 tys.
aktywnych
fanów

 

 

Wyświetlenia najlepszych postów
przekraczające 4,3 mln

Realizacje

Podobne