• Obsługa marketingowa
    franczyzy gabinetów
    Studio Figura

    Budowanie wizerunku i marketing miejsca przeznaczonego tylko dla koiet
    Czytaj

Klient


Prowadzenie obsługi marketingowej części franczyzobiorców Studia Figura (ponad 20 gabinetów). Studio Figura to kompleksowy koncept gabinetu fitness i wellnes. Na polskim rynku działa ponad 200 gabinetów, a globalnie ponad 1000.

 

 

 

Cel i potrzeba

 

Główną potrzebą było budowanie wizerunku gabinetów jako miejsca stworzonego z myślą o kobietach i przeznaczonego tylko dla nich.

 

Pojawiła się również potrzeba przeprowadzenia szkolenia z zakresu obsługi mediów społecznościowych.

 

 

Rozwiązanie

 

W ramach realizacji podjęliśmy się prowadzenia fanpage'y dla punktów franczyzowych działających na terenie całej Polski oraz w Wielkiej Brytanii.

 

Przygotowaliśmy efektywne strategie komunikacji dla poszczególnych punktów. Tworzymy materiały graficzne do mediów społecznościowych. Prowadzimy działania promocyjne, w tym kampanie reklamowe na Facebooku.

 

 

 

 

 

 

Efekty

 

 

 

 
 

 

Stworzenie strategie
komunikacji dla 
poszczególnych punktów
 
 

 

Stworzenie wielu grafik 
i prowadzenie działań
promocyjnych na SM  
 
 

 

Wyszkolenie presonelu
z zakresu 
prowadzenia SM
 

 

 

Efektywna
obsługa ponad
20 gabinetów

 

 

 

 

 

 

 

Realizacje

Podobne